De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

A tot Z (Lopende projecten)

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Limburg leert op locatie, investeert in jouw toekomstg ESF, Europese Unie, Vlaanderen is werk

Professionaliseringstrajecten Duaal Leren

Over

Dit initiatief, met financiële steun van ESF (waarbij het bevorderen van het leren op de werkplek centraal staat), focust op het professionaliseren van de werkplek door de pedagogisch-didactische vaardigheden en de coachende competenties waarover onderwijs beschikt binnen te brengen op de bedrijfsvloer. Door de koppeling tussen mentor en trajectbegeleider te intensifiëren:

 • verhogen we rechtstreeks de kwaliteit op de werkplek
 • versterken we rechtstreeks de begeleiding en evaluatie van de jongeren op de werkplek
 • verbeteren we de monitoring van elke actor gedurende het volledige leertraject
 • creëren we meer werkplekken door de succeservaringen die de actoren door dit project hebben met Duaal Leren 
 • zijn er meer werkplekken door breder te kijken naar de mogelijke match tussen de mogelijke werkplek (te verwerven competenties) en de opleiding Duaal Leren.

Hoofddoelen

De drie hoofddoelen van dit project worden bereikt door lokale match tussen bedrijf en school te stimuleren tijdens individuele begeleiding  en regionale netwerkmomenten. De thema’s van deze netwerkdagen worden gebaseerd op de regionale noden en kansen die zich aanbieden vanuit het typisch Limburgs KMO-landschap met een focus op mentor-begeleider relatie-versterkende activiteiten.  Door te starten vanuit lokale partnerschappen creëren we plaatselijke good practices die vanuit hun sterktes en leerervaringen zullen uitgroeien tot regionale voorbeelden in het professionaliseren van werkplekken. Vanuit deze meerwaarde gaan we:

 • bedrijf en school stimuleren om samen te werken aan een geïntegreerd traject van  competentieverwerving. Bedrijf en school leren daarbij van elkaar, en ontwikkelen een gemeenschappelijke taal. Zo investeren we in succesvolle leertrajecten
 • een professionaliseringstraject tussen mentor en trajectbegeleider begeleiden. Hierbij is pedagogische expertise een middel om op de werkvloer jongeren efficiënt en effectief voor te bereiden op de arbeidsmarkt
 • focussen op begeleidingsvaardigheden en –visie (ruimer dan tools voor begeleiding en evaluatie). Beiden zijn noodzakelijk om de kwalitatieve output van een duaal leertraject te verhogen en uitval te voorkomen. Dit zeker voor jongeren die extra zorg nodig hebben. Zo renderen de gedane (tijds)investeringen in Duaal Leren meer
 • de lokale kansen en noden monitoren, waarbij we met relevante partners (LOOA, ROP,  …) naar antwoorden zoeken. Een "loket" vanuit werkgeversorganisaties kan daarbij een belangrijke partner zijn.
 • de lokale leerprocessen en -resultaten interregionaal dissemineren. Zo leren bedrijven van elkaars succesverhalen, samen met de scholen.

Waar nodig voegen we interne en externe expertise toe inzake begeleiden, evalueren en organiseren op de werkplek.  Het project faciliteert zo de professionalisering  van werkplekken, waardoor de drempel om in Duaal leren in te stappen verlaagt.  De verhoging van de kwaliteit leidt zo tot meer kwantiteit.

Concreet

In de schooljaren ’18-’19 en ’19-‘20  lopen lerende netwerken met betrekking tot:

 • mobiliteit (klassikaal werkplekleren, bereikbaarheid werkleerplekken)
 • de rol van de ouders
 • meer werkplekken voor leerlingen uit systemen leren en werken, hen voorbereiden op solliciteren, en hen versterken in hun kennis van de sector
 • begeleiden van stages, werkplekleren, duaal leren … voor jongeren in het secundair onderwijs en aanverwant onderwijs in functie  van het afstemmen van de onderlinge noden van de klasvloer en de werkvloer!

Meer info

Flankerend Onderwijs provincie Limburg
tel. 011 30 58 40
e-mail: onderwijs@limburg.be

Projecten
Het weten waard
Gesubidieerde projecten

Provincie Limburg is ook social