De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Flankeren beleid

Missie en visie

Waar staan we voor?

We ondersteunen het Limburgse onderwijs bij het realiseren van zijn opdracht.
We versterken leerkrachten, houden rekening met de noden en behoeften van het werkveld en werken complementair aan het Vlaamse en lokale onderwijsbeleid.
We investeren in net- en sectoroverschrijdend overleg en stimuleren samenwerking tussen (onderwijs)partners met als doel de gekwalificeerde uitstroom te bevorderen.

Waar gaan we voor?

De zorg voor optimale leer- en ontwikkelingskansen voor en het welbevinden van elk kind en elke jongere staan centraal, in het bijzonder bij de meest kwetsbare groepen.

We faciliteren de netwerking en bouwen bruggen tussen onderwijs en maatschappelijke sectoren (tewerkstelling, milieu, …) om elk kind, elke jongere te begeleiden op zijn/haar weg naar een gewaardeerde plaats in de samenleving.

Hoe realiseren we dit?

  • Het detecteren van noden en behoeften uit het onderwijs- en werkveld, zowel op kind- , klas- als schoolniveau.
  • Het faciliteren van netwerken en overlegtafels.
  • Het ter beschikking stellen van materialen, inhoudelijke begeleiding bij het gebruik ervan en aanbieden van vormingen.
  • Het formuleren van beleidsaanbevelingen.

Wie zijn we?
Netwerken
Contact

Provincie Limburg is ook social